Samopodoba – naj vas ne omejujejo negativna prepričanja

Samopodoba v vsakdanjem življenju, naj bo to v privatnem življenju ali na delovnem mestu je zelo pomembna. Zaposleni, katerih samopodoba je slaba, lahko hitro izgubijo samozavest, kar se kaže kot pomanjkljiva motivacija na delovnem mestu, poslovno komuniciranje je oteženo in vse težje izpeljejo vsakodnevne naloge in vodenje projektov. Če ima zaposleni občutek, da mu sodelavci in nadrejeni ne zaupajo in ga ne spoštujejo, bo njegova pot do boljše samopodobe še bolj trnova. Za povečanje samopodobe zaposlenega, lahko veliko naredijo nadrejeni. Posamezniku, ki ima težave s samopodobo, naj omogočijo, da se na svojem delovnem mestu čim več sam odloča. Ko se bodo pokazali rezultati njegovega dela in bodo doseženi cilji projekta, ki ga je izvajal, bo njegova samozavest narasla in samopodoba se bo sčasoma izboljšala. Da finančni cilji podjetja ne bodo ogroženi zaradi slabe samopodobe posameznikov, je potrebno zaposlene ves čas usposabljati in izobraževati. Izobraževanje zaposlenih, bo prav gotovo prineslo želene rezultate. Delavcem, ki za svoje delovne naloge niso dovolj usposobljeni, lahko ob neuspehu samozavest drastično pade. Nadrejeni naj ves čas spodbujajo učenje in sodelovanje med zaposlenimi, kadar je delo dobro opravljeno naj jih javno pohvalijo, kritika pa naj poteka za zaprtimi vrati.

Več: programi in ideje za izboljšanje samopodobe in samozavesti zaposlenih – ETC Adriatic motivacija

samopodoba

Samopodoba – naj vas ne omejujejo negativna prepričanja

Samopodoba in samozavest posameznika, sta najbolj odvisna od prepričanj. Vsi imamo neka prepričanja, ki so lahko negativna ali pozitivna in izhajajo iz naših preteklih izkušenj. Večinoma smo jih povzeli od oseb, ki so igrale pomembno vlogo v našem življenju. To so predvsem starši, sorodniki, učitelji, lahko pa tudi naši vzorniki. Nekaj prepričanj povzamemo tudi iz medijev, ki nam dnevno ponujajo novice, ki ponavadi niso ravno vesele. Sčasoma se vsa ta prepričanja združijo, naš um izdela močna prepričanja, ki lahko zelo vplivajo na naše življenje. Predvsem naj vas ne omejujejo negativna prepričanja, saj pogosto kvarijo samopodobo in samozavest. Za slabo samopodobo sta najbolj nevarni prepričanji, ki nam ves čaj dopovedujeta, da nismo dovolj dobri in da si nečesa ne zaslužimo. Ti dve prepričanji preprečujeta, da bi bili srečni, slabo vplivata na družinsko življenje in medsebojni odnosi na delovnem mestu so lahko posledično zelo ogroženi.

Ohranjanje samopodobe je naša odločitev

Zato si vzemite k srcu, da je skrb za ohranjanje samopodobe odločitev vsakega posameznika. Kadar želite spremeniti svojo samopodobo, lahko izvajate program samopomoči ali obiščete delavnice komunikacije in delavnice proti stresu. Za ljudi s slabo samopodobo so primerne tudi delavnice osebnostne rasti, kjer se bodo posvetili samo vam in vas naučili samoopazovanja in pozitivnega mišljenja. Za izboljšanje samopodobe poznamo tudi novejši pristop, ki se imenuje coaching (NLP coaching), ki temelji na pristopu nevrolingvističnega programiranja.

Viri:

http://kidshealth.org
http://www.legacybowes.com