Avtodeli: Hidravlična tekočina – olje za servo volane

Avtodeli: še nekaj o olju za servo volane

Avtodeli. In olje za servo volane. Kvaliteta vožnje in upravljanja z vozilom je odvisna od vzdrževanja. Upoštevanje pravil, ki jih predpiše proizvajalec, je najpomembnejši del pri skrbi za varno vožnjo.

Olje za servo volane je tako kot ostala olja uporabno le določen čas.

Servisne delavnice imajo v svojih navodilih točno določeno, kdaj in na kak način je potrebno olje za servo volane dolivati ali zamenjati. Olja za servo volane so pomemben del avtodelov.

Celoten volanski sitem je zansovan na več sklopih, ki se medsebojno dopolnjujejo.

Volanska letev ima na koncih posebne gumi manšete, ki preprečujejo odtekanje hidravlične tekočine.

Zaradi dolgoročne uporabe, temperaturnih razlik, tujkov na cestiščih in ostalih dejavnikov, se cel sistem srečuje z različnimi obremenitvami. Vse te povzročajo obrabo, tako vseh sestavnih delih, kot tudi na hidravlični tekočini.

Kje je nameščeno olje za servo volane?

Olje za servo volane je nameščeno v posebni posodi.  Redno je potrebno kontrolirati  nivo tekočine v tej posodi. Ko avto odpeljemo na servisni pregled, se vedno pregleda tudi nivo tekočine in se ga po potrebi dolije. Sicer pa se takrat na servisu običajno naredi servis in se zamenjajo tudi nekateri avtodeli.

Tekočina – servo olje – mora biti vedno od proizvajalca predpisana, ne katera koli. Najbolje je, da uporabimo olje za servo volan v originalni izvedbi. Avto deli kruno.si na primer ponujajo široko paleto olj za servo volane.

V trgovinah z rezervnimi avtodeli je veliko različnih blagovnih znamk olj za servo volane

Seveda lahko kontrolo vršimo tudi sami. V  navodilih za uporabo so praviloma zapisani vsi podatki:

  • Količina,
  • Predpisane specifikacije,
  • Predpisani normativi,
  • Tovarniške odobritve.

AVTODELI KRUNO.SI

Dolivanje olja za servo volan je enostavno. Kontroliramo in po potrebi dolivamo vedno, ko je volan v srednjem položaju in ko motor miruje. Oznake so za najmanj in za največ (min in max). Tekočino dolivamo samo v primeru, če je nivo izpod spodje oznake. Vsi rezervni avtodeli imajo v sklopu tudi olja za servo volane.

Pri izbiri olja za servo volan moramo upoštevati vse predpise, izjemoma lahko dodamo tudi tekočino, ki nima vseh potrebnih parametrov. Ravnamo se po barvi. V vsakem primeru pa po takem dolivanji v čim krajšem možnem času obiščemo serviserja.